Τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι: Kατά 240% ακριβότερα πωλείται το μαρούλι

7 Φεβρουαρίου 2024

Ο επίδικος πλειστηριασμός ακυρώθηκε και ο λόγος είναι πως το δικαστήριο δέχθηκε πως παραβιάστηκε νόμος που είχε θεσπιστεί εξαιρετικά για την περίοδο της πανδημίας
Ακύρωση πλειστηριασμών με δικαστική «βούλα»! Η τήρηση των διαδικασιών που ορίζει ο νόμος προκειμένου περιουσιακά στοιχεία οφειλετών να μπουν σε διαδικασία πλειστηριασμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι νόμιμη η διαδικασία των ηλεκτρονικών «σφυριών». Σε μία περίπτωση, ωστόσο, που παρουσιάζουν σήμερα τα «Π» μπαράζ πλειστηριασμών στη μαγευτική Ελαφόνησο μπλοκαρίστηκε με δικαστικές κρίσεις, όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές! Τα συγκεκριμένα ακίνητα, 21 στο σύνολό τους, τα οποία ανήκουν στον ίδιο οφειλέτη, από το 2019 βρίσκονταν στη διαδικασία της κατάσχεσης και το 2021, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, προγραμματίστηκε ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός τους.

Ωστόσο, το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας, με απόφασή του, επικυρώνοντας αντίστοιχη κρίση του Πρωτοδικείου, προχώρησε στην ακύρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού των 21 ακινήτων στην Ελαφόνησο, που είχε πραγματοποιηθεί την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Τα εν λόγω ακίνητα είχαν πωληθεί, μάλιστα, μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έναντι 390.000 ευρώ.

Τελικά, ο επίδικος πλειστηριασμός ακυρώθηκε και ο λόγος είναι πως το δικαστήριο δέχθηκε πως παραβιάστηκε νόμος που είχε θεσπιστεί εξαιρετικά για την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 83. 11 εδ. τελ. Ν. 4790/2021, «πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.05.2021, ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του Άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ».

Άσκησε ανακοπή
Στην προκειμένη περίπτωση, που επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση στα 21 ακίνητα, μετά την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, ο δανειολήπτης άσκησε ανακοπή, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. Ωστόσο, από τις 13 Μαΐου 2021 μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουνίου 2021, ο χρόνος δεν επαρκούσε για την τήρηση των προθεσμιών για τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής. Και αυτό καθώς η δικάσιμος για τη συζήτηση της ανακοπής ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφού ο πλειστηριασμός είχε ήδη διενεργηθεί. Συνεπώς, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου (υπ’ αριθμ. 71/2023), «ο επίδικος πλειστηριασμός, ενώ έπρεπε να ματαιωθεί, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διενεργήθηκε και, συνεπώς, ο επίδικος πλειστηριασμός είναι άκυρος και, συνακόλουθα, οι πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας που ακολούθησαν αυτόν». Βέβαια, αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε και οριστικό τέλος στη διαδικασία πλειστηριασμού των ακινήτων. Κι αυτό καθώς, μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής, προκειμένου να επανεισπράξει το καταβληθέν πλειστηρίασμα, συνέχισε τη διαδικασία. Με απόφαση, λοιπόν, η οποία σε αυτή την περίπτωση εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας (απόφαση υπ’ αριθμόν 17/2023), ανατράπηκε η κατάσχεση των ακινήτων, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο του έτους από την επιβολή της

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”

Author: newsroom

Share This Post On
468 ad
Share This