Νέος κατώτατος μισθός και τριετίες – Ποια επιδόματα συμπαρασύρει

1 Απριλίου 2024

550.000 μισθωτοί ωφελούνται από την αύξηση κατώτατου μισθού που φέρνει επίσης αυξήσεις σε επιδόματα και τριετίες

Αύξηση του κατώτατου μισθού, υπερδιπλάσια του πληθωρισμού, θα λάβουν 550.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Από σήμερα ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 830 ευρώ από τα 780. Ο καθαρός μισθός από τα 667 ευρώ που είναι σήμερα, αυξάνεται στα 706.

Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έτσι ο κατώτατος μισθός είναι πλέον αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2019.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στόχος παραμένει το 2027 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα να φθάσει τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει:

-Τριετίες

-Επιδόματα

-Δώρο Πάσχα: €406

Νέος κατώτατος μισθός και τριετίες

1 τριετία: 913€ (από 858€) για τους άγαμους και 996€ για τους έγγαμους

Καθαρά: 762 € (από 725 €)

2 τριετίες: 996€ (από 936€) για τους άγαμους και 1.079€ για τους έγγαμους

Καθαρά: 818 € (από 777 €)

3 τριετίες: 1.079€ (από 1.014€) για τους άγαμους και 1.162€ για τους έγγαμους

Καθαρά: 872 € (από 830 €)

Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού

Επίδομα ανεργίας: 509€ (από 479€)
Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός
Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός
Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα
Αφερεγγυότητας εργοδότη: έως 3 μισθοί
Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων
Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων
Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός
Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο
Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού
«Διώχνουν» εργαζομένους επειδή συμπληρώνουν 3ετίες και ανεβαίνουν οι απολαβές

Τα δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση εξαναγκασμού σε παραίτηση ή σε αλλαγή σύμβασης:

Παρατηρείται πολλές φορές να ασκείται καταχρηστικά το διευθυντικό δικαίωμα και να οδηγούνται σε παραίτηση οι εργαζόμενοι για να αποφύγουν συμπεριφορές ή καταστάσεις, καθώς και αλλαγές στα καθήκοντα και στα ωράρια που τους προτείνονται και τους επιβάλλονται.

Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόμενοι δύνανται:

Να διαμαρτυρηθούν εγγράφως ή με email και να γνωστοποιήσουν στον εργοδότη τους τους λόγους που αρνούνται να συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα.
Να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφοντας τα περιστατικά που βιώνουν στην Επιχείρηση (η σχετική καταγγελία υποβάλλεται και ανώνυμα).
Να αρνηθούν να υπογράψουν παραίτηση, αλλά να παραμείνουν συνεπείς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Να δικαιολογούν σε κάθε περίπτωση τον λόγο της απουσίας από την εργασία τους (κανονική ή αναρρωτική άδεια κ.λπ.) ώστε αυτή να μη χαρακτηρισθεί αυθαίρετη.
Να προσφεύγουν στα Δικαστήρια στην περίπτωση που έχουν εξαναγκασθεί σε παραίτηση με αίτημα την επαναπρόσληψή τους εντός των νομίμων προθεσμιών.
Να καταγγέλλουν κάθε μορφή δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης από πλευράς εργοδότη.

Author: newsroom

Share This Post On
468 ad
Share This