Σε ισχύ από σήμερα ο νέος πτωχευτικός νόμος

1 Μαρτίου 2021

Από σήμερα, Δευτέρα, 1η Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση του νέου πτωχευτικού νόμου.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Από σήμερα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους εκμεταλλευόμενοι τη “δεύτερη ευκαιρία” μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η “δεύτερη ευκαιρία”, θα παρέχεται με τον εξής τρόπο στους δανειολήπτες:

-είτε με τη συναίνεση οφειλέτη και πιστωτών με την προϋπόθεση ότι αυτοί εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο αλλά και το 50% των υπολοίπων απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον πτωχευτικό νόμο, ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

Από την 1η Ιουνίου 2021 θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του νέου πτωχευτικού νομού για τα φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που έχουν περιουσία έως και 350.000 ευρώ. Επίσης σύμφωνα με το νoμοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» οι οφειλέτες θα έχουν από την 1η Ιουνίου και μετά και δύο επιλογές:

-Είτε θα μπορούν ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 240 δόσεις και να λάβουν από το κράτος τη σχετική μηνιαία επιδότηση που ξεκινά από 70 ευρώ και φτάνει έως 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους.

-Είτε θα επιλέξουν τη διαδικασία της πτώχευσης.

Author: Radionorth3

Share This Post On
468 ad
Share This