Προϋπολογισμός: Αύξηση 13,5% στα καθαρά έσοδα στο τετράμηνο – Σκυλακάκης: «Πάνω από τον μηνιαίο στόχο κατά 1,9% τα φορολογικά έσοδα Απριλίου»

15 Μαΐου 2023

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.434 εκατ. ευρώ
Αύξηση κατά 13,5% ή κατά 2,4 δισεκ. ευρώ παρουσιάζεται στα καθαρά έσοδα κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκυλακάκης: Πάνω από τον μηνιαίο στόχο κατά 1,9% τα φορολογικά έσοδα Απριλίου
Μάλιστα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, «τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου είναι πάνω από τον μηνιαίο στόχο κατά 1,9% (199 εκατ. ευρω), γεγονός που μαζί με την ταχύτερη της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό πτώση του πληθωρισμού, αποτυπώνει με σαφήνεια τη σημαντικά καλύτερη αναπτυξιακή δυναμική που έχει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Η καλύτερη πορεία της οικονομίας και η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία των δημοσίων οικονομικών αποτελεί την παρακαταθήκη της παρούσας κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό καθώς προσεγγίζει πλέον η μέρα που θα αποφασίσει για την πορεία της χώρας στα επόμενα χρόνια».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 798 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.829 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και 3,7 ελλείμματος 3.316 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.434 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 169 εκατ. ευρώ και ρε πρωτογενούς ελλείμματος 799 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Αύξηση 13,5% στα καθαρά έσοδα στο τετράμηνο
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.042 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.496 εκατ. ευρώ ή 13,5% ο έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Η υπερεκτέλεση αυτή η οφείλεται κυρίως:

στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου,
στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και στα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 17.870 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.635 εκατ. ευρώ ή 10,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, όσο και από την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ.

Author: newsroom

Share This Post On
468 ad
Share This