Κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου της ΕΕ: Στον κάλαθο των αχρήστων η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης

13 Δεκεμβρίου 2019

Στον κάλαθο των αχρήστων στέλνει η ΕΕ τη χάραξη θαλασσίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, δηλώνοντας παράλληλα απερίφραστα τη στήριξή της στην Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των τουρκικών απειλών.

Αυτό προκύπτει από το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας πλήρως το αποκλειστικό δημοσίευμα του parapolitika.gr ήδη από την Τετάρτη.

Αναλυτικά η παράγραφος 19 του κειμένου συμπερασμάτων αναφέρει:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επανεπιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου, 20ής Ιουνίου και 17ης-18ης Οκτωβρίου αναφορικά με την Τουρκία. Το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης περί της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, έρχεται σε αντίθεση με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παράγει καμία έννομη συνέπεια για τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ανεπιφύλακτα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο σε σχέση με τις εν λόγω ενέργειες της Τουρκίας».

Το κείμενο στα αγγλικά: «The European Council recalls and reconfirms its previous conclusions of 22 March, 20June and 17/18 October concerning Turkey. The Turkey-Libya Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea infringes upon the sovereign rights of third States, does not comply with the Law of the Sea and cannot produce any legal consequences for third States. The European Council unequivocally reaffirms its solidarity with Greece and Cyprus regarding these actions by Turkey.»

Author: admin

Share This Post On
468 ad
Share This