Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

5 Νοεμβρίου 2019

 

Αν έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ ή τα τυχερά παιχνίδια
ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε. Στο Πρόγραμμα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας απευθυνόμαστε σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά ή αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια και
στους συγγενείς τους.

Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν και τα ραντεβού κλείνονται άμεσα,
αφού δεν υπάρχουν λίστες αναμονής.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί σε Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Χανιά και Σητεία.
www.selfhelp.gr
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης: 2310500477

Author: admin

Share This Post On
468 ad
Share This